Noclegi Lubczyna

Lubczyna, znana do 1945 roku jako Lübzin, to wieś położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Goleniów. Osadnictwo na tym terenie istniało już od epoki ceramiki sznurowej, co potwierdzają liczne odkrycia archeologiczne.

Wieś została założona na planie ulicówki, a w XIX wieku została rozbudowana do wielodrożnicy. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1124 roku. W XIII wieku książę Barnim I posiadał tutaj swoją letnią siedzibę i urządzał polowania w okolicznych lasach. Sprowadził także osadników z Niemiec i Holandii, którzy osuszali podmokłe tereny. W 1303 roku książę Otton II nadał wieś Janowi von Wussow. Do XIV wieku część wsi była jednak w ciągłym posiadaniu miasta Szczecina. Przez Lubczynę biegła główna droga łącząca Szczecin z Goleniowem, a wieś posiadała także wodne połączenie handlowe z Szczecinem przez jezioro Dąbie. W 1747 roku spadkobiercy rodziny von Wussow sprzedali wieś królewskiemu fiskusowi. Potem Lubczyna wróciła w posiadanie dawnego rodu, a następnie przechodziła z rąk do rąk rodzin von Schwinow, von Flemming i von Kurovsky. W 1805 roku wieś przeszła w posiadanie rodziny von Borgstade, której była własnością do 1939 roku. W ciągu XIX wieku wieś przeżywała ciągły rozwój i w 1867 roku zamieszkiwało ją ponad 1630 osób. Większość mieszkańców stanowili rolnicy i rybacy, mniej było rzemieślników, handlarzy ryb i żeglarzy. W Lubczynie znajdował się nieistniejący już kościół, cmentarz i szkoła. W 1925 roku wieś z koloniami (m.in. Borzysławiec) liczyła sobie 1560 mieszkańców. W 1945 roku przeszła w ręce polskie i nosiła przejściowo nazwę Lubczyn. Nazwę Lubczyna wprowadzono urzędowo rozporządzeniem Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 12 listopada 1946 roku. Obecna zabudowa wsi pochodzi w większości z początków XX wieku, ale wiele domów jest całkowicie nowych.

Obecnie (2009) Lubczyna ma 542 mieszkańców. W północnej części wsi znajduje się lapidarium ewangelickie, utworzone w 2003 roku (rocznica 700-lecia wsi). Znajdują się tam krzyże i płyty nagrobne sprowadzone z wielu zniszczonych cmentarzy poniemieckich w gminie Goleniów. Jest to szczególne miejsce pamięci dla mieszkających przed II wojną światową Niemców. Pośrodku lapidarium znajduje się kamień pamięci upamiętniający mieszkańców Lubczyny, którzy zginęli w I wojnie światowej. We wsi znajdują się Ochotnicza Straż Pożarna, punkt lekarski i szkoła.

nocleg ośrodek wodny |