Noclegi Niwiska

Niwiska, niewielka wieś położona w województwie podkarpackim, w powiecie kolbuszowskim, stanowi siedzibę i największą miejscowość gminy o tej samej nazwie. Malowniczo usytuowana przy drodze powiatowej relacji Kolbuszowa – Niwiska – Tuszyma, oddalona 12 km na południowy zachód od Kolbuszowej, zachwyca swoimi urokliwymi krajobrazami. Obszar sołectwa, liczący 23,87 kilometrów kwadratowych, urozmaicają rozległe kompleksy leśne, będące pozostałościami Puszczy Sandomierskiej.

Historia wsi sięga 1575 roku, kiedy to została lokowana przez Gabriela Krasowskiego w dobrach Stanisława Tarnowskiego z Rzemienia. Powstała na „surowym korzeniu” i przyjęła prawo magdeburskie, rozwijając się w otoczeniu rozległych lasów Puszczy Sandomierskiej. Wspólnota mieszkańców Niwisk stanowiła mieszankę różnych narodowości, takich jak Polacy, Tatarzy, Wołosi, Niemcy, Rusini, Czesi, Szwedzi, Żydzi i inni, co znalazło odbicie w dzisiejszych nazwiskach. Pierwsi osadnicy utrzymywali się głównie z rolnictwa i hodowli, wspierając swoje gospodarstwa bartnictwem. Na ubogich glebach uprawiano przede wszystkim żyto, owies i jęczmień, a istotną rolę w gospodarce odgrywała hodowla trzody chlewnej, żerującej na żołędziach dębowych i buczynie. W latach 1591-1600 istniała tu huta szkła.

W roku 1593 Zofia Tarnowska ufundowała modrzewiowy kościół pw. św. Mikołaja na pagórku zwanym Niedźwiedzią Górą, jako wotum za nawrócenie mieszkańców z wierzeń braci polskich, dzięki kazaniom ks. Piotra Skargi. Parafia, początkowo zależna od parafii Rzochów, stała się samodzielną jednostką w 1925 roku. Kościół był ważnym punktem życia religijnego i społecznego, a po pożarze w 1876 roku został zastąpiony nowym, murowanym kościołem, konsekrowanym przez biskupa tarnowskiego, Ignacego Łobosa. Niwiska to także miejsce związane z działalnością wywiadu Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich w czasie II wojny światowej. Wieś leżała na terenie niemieckiego poligonu SS TruppenÜbungsPlatz Heidelager, zlokalizowanego w Pustkowie k. Dębicy, gdzie Niemcy testowali broń rakietową V-1 i V-2. Mieszkańcy Niwisk byli aktywnie zaangażowani w działania partyzanckie, a wysiedleni proboszcz, ks. Jan Kurek, pełnił rolę kapelana AK.

Niewątpliwie ważną postacią w historii wsi był dr Jan Hupka, ostatni dziedzic Niwisk. Zasłużony poseł na Galicyjski Sejm Krajowy i do Rady Państwa w Wiedniu, wieloletni marszałek powiatu kolbuszowskiego, przyczynił się do rozwoju kraju i regionu. Jego publikacja „Z czasów wielkiej wojny. Pamiętnik niekombatanta.” stanowi cenne źródło informacji o tamtych czasach.