Noclegi Szczepanowice

Szczepanowice to urokliwa wieś położona na prawym brzegu Dunajca, zaledwie 12 km na południowy zachód od Tarnowa, naprzeciw miasta Wojnicza. Osadnictwo na tym terenie sięga średniowiecza, gdy na obszarze między obecnym a historycznym korytem rzeki powstała osada Wola Pelczowska (Libertas Pelcze). W 1340 roku wybudowano tu kościół, tworząc parafię, która w 1348 i 1349 roku złożyła świętopietrze. Parafia ta początkowo należała do diecezji krakowskiej. W 1916 roku zmieniono nazwę Jodłówki na Szczepanowice, a Wola Pelczowska stała się częścią tej parafii.

W XIV wieku w wyniku wylewu Dunajca, pierwotny kościół w Woli Pelczowskiej został zniszczony, a pod koniec tego wieku wzniesiono kolejny kościół na wzgórzu w Jodłówce, patronowanego przez św. Mikołaja Biskupa.

Ok. 1460 roku wylew Dunajca spowodował zmianę jego koryta, powstała wyspa między Szczepanowicami a Wojniczem, na której założono wieś Isep w 1470 roku. W latach późniejszych Dunajec płynął znowu jednym nurtem, dzieląc Szczepanowice od Ispu. W wyniku tych zmian Wola Pelczowska znalazła się na lewym brzegu rzeki i przemianowana została na Wola Pilczów, a później na Pińczów.

Najwcześniejsze wzmianki źródłowe o Jodłówce oraz o istniejącym w niej kościele i parafii pochodzą z 1407 roku, a o Szczepanowicach – z 1408 roku. Historia parafii Jodłówka związana jest z kilkoma proboszczami, a pierwsze informacje o szkole parafialnej sięgają 1518 i 1527 roku.

Szczepanowice i okolice w XIV i XV wieku miały różnych właścicieli, a od 1489 roku do połowy XIX wieku byli to nieprzerwanie Chrząstowscy herbu Zadora. Rodzina ta pełniła również rolę kolatorów kościoła parafialnego w Jodłowce. Od lat siedemdziesiątych XIX wieku aż do okresu po II wojnie światowej, patronat nad kościołem sprawowała rodzina Żabów herbu Kościesza.